Novembar 2023.

Novembar nam je jedan od dva najudarnija meseca, a i ova godina je to potvrdila.  Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 23 kompanije, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 6. Ipak, na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u novembru izdao ukupno 11 sertifikata, i to: 

 

 • Perihard inženjering d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • Broma Bel doo, Banja Luka (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) 
 • Elmed d.o.o., Skopje (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) 
 • ASEE dooel, Skopje (ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2022)
 • Teamenergo, Beograd (ISO 10002:2018, ISO 37001:2016)
 • Intens d.o.o., Novi Sad (ISO 9001:2015)

Ovaj mesec je poseban i po tome što smo uručili prvi sertifikat za novu verziju standarda ISO/IEC 27001:2022 jednom od naših klijenata !

 

Oktobar 2023.

Oktobar predstavlja period većeg obima posla i poseta većem broju klijenata. Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 16 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 7. Ipak, na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u oktobru izdao ukupno 14 sertifikata, i to: 

 

 • SRC Sistemske integracije d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013)
 • Prozone, Novi Sad (ISO 9001:2015) 
 • JP Elektroprıvreda Hrvatske zajednıce Herceg Bosne D.D., Mostar (ISO/IEC 27001:2013)
 • Data Design d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Elikosoft Rade dooel, Skopje (ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013)
 • Geoing Group d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Femis d.o.o., Posušje (ISO 9001:2015)

 

Septembar 2023.

U septembru, nakon godišnjih odmora, polako kreće da se povećava obim posla. Proverili smo usklađenost sa standardima u 9 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 5. Ipak, na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u septembru izdao čak 38 sertifikata, i to: 

 

 • EM Group Elektrometal d.o.o., Skopje (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018)
 • Codeline Solutions, Sarajevo (ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019) 
 • TDM d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • SWE-Export d.o.o., Novo Goražde (ISO 9001:2015)
 • Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o., Beograd (ISO/IEC 27001:2013)
 • Signalling & Control d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Wetricom d.o.o., Dobanovci (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018)
 • CPU d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • TREND-TEX d.o.o. Doboj Jug, Matuzići (ISO 9001:2015)
 • Via Log d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Fimel d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018)
 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019)
 • Softray Solutions d.o.o., Sarajevo (ISO/IEC 27001:2013)
 • Teamenergo d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018)
 • Komora na ovlasteni arhitekti i ovlasteni inženeri na Republika Severna Makedonija, Skopje (ISO 9001:2015)
 • Koto d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018)
 • All Control d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14000:2015, ISO 45001:2018)
 • Dipos d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Agencija za privredne registre, Beograd (ISO/IEC 27001:2013)
 • HUNI AG Process Controls, Horgen (ISO 9001:2015)

 

Avgust 2023.

U avgustu, kao i obično, vlada nešto mirniji period. Proverili smo usklađenost sa standardima u 10 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u samo jednoj. Ipak, na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u avgustu izdao čak 22 sertifikata, i to: 

 

 • Megatrend a.d., Niška Banja (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013)
 • Makedonija Insurance s.c. - Vienna Insurance Group, Skopje (ISO 22301:2019) 
 • M Plus Serbia d.o.o., Beograd (ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019)
 • MG Soft d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Telekom Srbija a.d., Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019)
 • TeleGroup d.o.o., Banja Luka (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018)
 • Spid d.o.o., Obrenovac (ISO 9001:2015)
 • Global Engineering Technologies d.o.o., Beograd (ISO/IEC 27001:2013)
 • Smart Tech d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013)

 

Jul 2023.

U julu, na početku perioda godišnjih odmora, je očekivano bilo manje posla nego obično. Proverili smo usklađenost sa standardima u 18 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 3. Na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u julu izdao ukupno 32 sertifikata, i to: 

 

 • Logosoft d.o.o., Sarajevo (ISO 18295-1:2017)
 • Ingenieurschmiede d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015) 
 • Higra d.o.o., Bijeljina (ISO 9001:2015)
 • HiTeam d.o.o., Vršac (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Tekon Sistemi d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Aqua Mont Service d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Čugura Print d.o.o., Beograd(ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • TF Kable Fabrika kablova Zaječar d.o.o., Zaječar (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • Yunycom d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • Generali osiguranje Srbija, Beograd (ISO 9001:2015, ISO 10002:2018, ISO 14001:2015, ISO 22301:2019, ISO/IEC 27001:2013, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018)
 • MIH GMBH, Leer-Horstmar, Nemačka (ISO 9001:2015)
 • Beteco d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Novomatik-Hem d.o.o., Lučani (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Beogas d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Rhenus Commodity Logistics d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)

 

Jun 2023.

U junu smo bili baš uposleni, što smo i očekivali u ovom periodu pred početak godišnjih odmora. Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 28 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 6. Na osnovu naših ranijih izveštaja Denetik Certification je u junu izdao ukupno 20 sertifikata, i to: 

 

 • TeleGroup d.o.o., Beograd (ISO 22301:2019, ISO 50001:2018)
 • Koloseum Inženjering d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015) 
 • Knjaz d.o.o. - poslovna jedinica Knjaz Arhiv, Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019)
 • Neokom a.d., Skopje (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • KabTel dooel, Skopje (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018)
 • L.M. Metalmont d.o.o., Obrenovac (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Digit Montenegro d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013) 
 • Infostream d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013) 
 • Jusri d.o.o., Goražde (ISO 9001:2015)
 • Medalex d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Rade Končar Kontaktori i relei doo, Skopje (ISO/IEC 27001:2013)

 

Maj 2023.

U maju se nastavilo u istom tempu i očekivanom obimu posla. Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 20 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 2. Na osnovu naših izveštaja Denetik Certification je izdao 10 sertifikata, i to: 

 

 • TO-NET d.o.o., Novi Sad (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Atlantik p.r., Niš (ISO 9001:2015)
 • G&T Inženjering, Banja Luka (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Emka Bosnia, Goražde (ISO/IEC 27001:2013)
 • Mašinopromet d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

 

   

April 2023.

U aprilu smo nastavili sa redovnim posetama našim klijentima. Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 18 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 6. Na osnovu naših izveštaja Denetik Certification je izdao ukupno 11 sertifikata, i to: 

 

 • 29 Noemvri AG d.o.o., Skopje (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Flaner d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO/IEC 27001:2013)
 • JP Skijališta Srbije, Beograd (ISO/IEC 27001:2013; ISO/IEC 27701:2019)
 • Estuar d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • Nextsense, Skopje (ISO 9001:2015)
 • Semos d.o.o., Skopje (ISO 9001:2015)

 

Mart 2023.

U martu smo bili skoro bez dana predaha. Proverili smo usklađenost sa standardima u čak 20 kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 12. Na osnovu naših izveštaja izdato je ukupno 16 sertifikata, i to: 

 

 • M Plus BL d.o.o., Banja Luka (ISO 9001:2015)
 • Hotel Premium Park, Prizren (ISO 9001:2015, ISO 22000:2018)
 • Hotel Ramada, Podgorica (HACCP)
 • DPP Petković d.o.o., Paraćin (ISO 22000:2018)
 • Albad NTP, Prizren (ISO 22000:2018)
 • Montenegro Defence Industry d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015)
 • Urion d.o.o., Podgorica (ISO 9001:2015) 
 • NLB DigIT d.o.o., Beograd (ISO/IEC 27001:2013)
 • xSource d.o.o., Novi Sad (ISO/IEC 27001:2013)
 • Smart Building Technologies d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018) 
 • Falcon d.o.o., Bijeljina (ISO 9001:2015)
 • Hotel Zepter - JET Aviation d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, HACCP)

 

Februar 2023.

Nastavili smo radno, a naši proveravači su bili svakodnevno angažovani u najkraćem    mesecu u godini. U februaru smo proverili usklađenost sa standardima u čak 15    kompanija, a sertifikacione provere sistema menadžmenta smo obavili u njih 7. Na osnovu naših izveštaja izdato je ukupno 10 sertifikata, i to: 

 

 • Metal Dekor d.o.o., Čakovec (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • Ro&Ro System d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • MDS Informatički inženjering d.o.o., Beograd (ISO 27001:2013)
 • Vega d.o.o., Valjevo (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Valman d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015)
 • DPTU ICEMAK d.o.o., Skopje (ISO 9001:2015)
 • Soprex d.o.o., Beograd (ISO 27001:2013) 

 

Januar 2023.

Nastavljamo u 2023. godini u istom ritmu kojim smo završili prethodnu. U januaru smo proverili usklađenost sa standardima u 11 kompanija, a sertifikacione provere sistema Menadžmenta smo obavili u njih 4. Na osnovu naših izveštaja izdato je ukupno 7 sertifikata, i to: 

 

 • Logosoft d.o.o., Sarajevo (ISO 9001:2015)
 • Liri L.L.C., Prizren (ISO 22000:2018)
 • Petrol d.o.o., Beograd (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Nikša komerc d.o.o., Beogad (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

 

Novosti
Arhiva 2022
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
Arhiva 2010
Arhiva 2009
Arhiva 2008
Arhiva 2007
Arhiva 2006
Arhiva 2005
Arhiva 2004
Arhiva 2003

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje cemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije 

Kontaktirajte nas kako bi smo zajedno došli do najboljeg rešenja za Vas.