O nama

 

DAS: Globalno sertifikaciono telo

DAS Certification Ltd je nezavisno sertifikaciono telo, sa sedištem u Velikoj Britaniji, a kao globalno sertifikaciono telo razvio je mrežu regionalnih predstavništva i partnera u Americi, Italiji, Španiji, Indiji, Iranu, Kini, Koreji, Pakistanu, Poljskoj, Srbiji, Turskoj, Vijetnamu, Japanu, Grčkoj, Bliskom istoku ...

 

DAS u Jugoistočnoj Evropi

 

DAS SEE, kao zastupnik sertifikacionog tela DAS Certification Limited iz Velike Britanije, ovlašćeno je za ocenjivanje i sertifikaciju sistema menadžmenta prema zahtevima ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 27701, ISO 22301 ISO 20000-1 , ISO 22000 , HACCP i ISO 45001, na teritoriji Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Srbije.

 

DAS SEE i INI

DAS SEE je ogranak privrednog društva INI d.o.o. Beograd, koje se bavi razvojem elektronskog poslovanja i specijalizovanih softverskih aplikacija. Kvalitet usluga i proizvoda društva INI je dokazan i priznat u preko 120 zemalja širom sveta. Vodeće svetske kompanije spadaju u naše kupce: Ford, Hyundai, SKF, Valbruna, ESAB, Boeing, Algoma, Technion, KSA, BHP, ThyssenKrupp, Shell, ChevronTexaco, Stanford University i druge.

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije 

 

Vizija


Vizija DAS SEE je da bude Vaš logičan partner u procesu verifikovanja kvaliteta Vašeg poslovanja, u skladu sa modernim svetskim trendovima i tržišnim zahtevima. Stalni razvoj znanja i kompetencije, unapređenje usluge kupcima, i kontinuirano podizanje kvaliteta svih poslovnih procesa, glavni su putevi kojima mislimo da ovu viziju pretočimo u realnost

Misija


Misija DAS SEE je da Vam pomoću usluga prilagođenim Vašim potrebama obezbedi:

  • Internacionalni priznati britanski sertifikat sistema upravljanja (menadžmenta) kvalitetom i/ili sistema upravljanja životnom sredinom
  • Povećanje rentabilnosti Vašeg poslovanja
  • Povećanje tržišnosti Vaše firme i stalno unapređenje poslovanja
  • Mogućnost da na najbolji način ispunite i nadmašite očekivanja i zahteve Vaših kupaca

U međunarodnom, višejezičkom i multikulturnom okruženju DAS SEE kroz proceduru ocenjivanja i sertifikacije uspostavlja partnerstvo i dugoročne odnose sa svojim klijentima.