Dobrodošli na sajt DAS SEE

DAS SEE pruža usluge ocenjivanje i sertifikacije sistema menadžmenta prema zahtevima relevantnih ISO standarda, u sardnji sa renomiranim sertifikacionim telima.

Zašto Sertifikacija?

ISO SERTIFIKATI su neophodni za Vašu firmu ukoliko ste:

 • tržišno orijentisani i opredeljeni za sops tveni razvoj,
 • imate proizvode ili usluge namenjene izvozu,
 • nameravate da učestvujete na domaćim i međunarodnim tenderima ...

... i ukoliko želite da ispunite i premašite potrebe i očekivanja Vaših kupaca i partnera.

DAS SEE Vam nudi rešenje za sertifikaciju:

 • Sistemi menadžmenta kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015
 • Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika prema standardu ISO 10002:2018
 • Sistemi menadžmenta bezbednošću informacija prema standardu ISO 27001:2022 
 • Sistemi menadžmenta informacijama o privatnosti prema standardu ISO 27701:2019
 • IT - Sistem menadžmenta uslugom prema standardu ISO 20000-1:2018
 • IT - Veštačka inteligencija - Sistem menadžmenta prema standardu ISO 42001:2023
 • Sistemi menadžmenta kontinuitetom poslovanja prema standardu ISO 22301:2019
 • Sistemi menadžmenta protiv mita prema standardu ISO 37001:2016
 • Sistemi menadžmenta za usklađenost prema standardu ISO 37301:2021
 • Sistemi menadžmenta životnom sredinom prema standardu ISO 14001:2015
 • Sistemi menadžmenta energijom prema standardu ISO 50001:2018
 • Sistemi menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu prema standardu ISO 45001:2018
 • Korisnički kontakt-centri prema standardima ISO 18295-1:2017 i ISO 18295-2:2017
 • Sistemi menadžmenta bezbednošcu hrane prema standardu ISO 22000:2018
 • HACCP prema Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1969 (Rev.5-2020)

Trendovi savremenog poslovanja i sve jače veze sa okruženjem nameću potrebu da donesete odluku...

 

Pogledajte pogodnosti koje smo pripremili za Vas, kontaktirajte nas i prijavite se za više informacija o sertifikaciji...

 

Sertifikati ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001ISO 27001, ISO 27701 i ISO 22301 u skladu sa zahtevima akreditacionih tela i IAF-a (www.iaf.nu).

Sada su internacionalno priznati sertifikati dostupni i Vama...

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje ćemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije