Oktobar 2022.

U oktobru je konačno objavljena dugo očekivana nova verzija standarda ISO/IEC 27001:2022.

Sada je, zajedno sa ISO/IEC 27002:2022 objavljenim u februaru, ova grupa standarda kompletirana, pa se njegova primena može očekivati već početkom sledeće godine.

 

Oktobar 2022.

U oktobru smo posetili 9 kompanija. Uglavnom se radilo o nadzornim proverama, a sertifikacione provere Sistema Menadžmenta su obavljene u 2 kompanije, na osnovu  kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao 2 sertifikata, i to: 

 

 • Trizma (Mplus Serbia) d.o.o., Beograd, Srbija (ISO/IEC 27701:2019)
 • Intens d.o.o., Novi Sad, Srbija (ISO 9001:2015)

 

Septembar 2022.

Nakon sezone godišnjih odmora smo počeli polako da se pripremamo za veliki broj        provera koji nas očekuje tokom jeseni. U septembru smo proverili usklađenost sa standardima u 9 kompanija, a sertifikacione provere Sistema Menadžmenta smo        obavili u njih 4. Na osnovu našeg izveštaja DAS Certification Ltd iz Velike Britanije je     izdao ukupno 6 sertifikata, i to: 

 

 • JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne D.D. Mostar, Mostar, Bosna i Hercegovina (ISO/IEC 27001:2013)
 • Prozone d.o.o., Novi Sad, Srbija (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Femis d.o.o., Posušje, Bosna i Hercegovina (ISO 9001:2015)
 • SRC Sistemske integracije d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)

 

Avgust 2022.

U avgustu, jeku sezone godišnjih odmora, smo proverili usklađenost sa standardima u 5 kompanija, a sertifikacione provere Sistema Menadžmenta smo obavili u samo jednoj.    Na osnovu našeg izveštaja DAS Certification Ltd iz Velike Britanije je izdao 1 sertifikat,          i to: 

 

 • Centar za koordinaciju sigurnosti SCC d.o.o., Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)

 

Jul 2022.

U julu smo proverili usklađenost sa standardima u 12 kompanija, a sertifikacione provere Sistema Menadžmenta su obavljene u njih 6. Na osnovu naših izveštaja DAS Certification Ltd iz Velike Britanije je izdao ukupno 13 sertifikata, i to: 

 

 • Smart Tech d.o.o., Podgorica, Montenegro (ISO 9001:2015, ISO/IEC 20000-1:2018, ISO 22301:2012, ISO/IEC 27001:2013)
 • Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore - Sektor za IT., Podgorica, Montenegro (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • Megatrend a.d., Niš, Srbija (ISO 9001:2015)
 • DGTU Bauer BG d.o.o., Skopje, Severna Makedonija (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Beteco d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Spid d.o.o., Obrenovac, Srbija (ISO 9001:2015)

 

Jun 2022.

U junu smo proverili usklađenost sa standardima u 16 kompanija. Sertifikacione provere Sistema Menadžmenta su obavljene u njih 6, a na osnovu naših izveštaja       DAS Certification Ltd iz Velike Britanije je izdao ukupno 9 sertifikata, i to: 

 

 • Rhenus Commodity Logistics d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Rade Končar Kontaktori i relei d.o.o., Skopje, Severna Makedonija (ISO/IEC 27001:2013)
 • KabTel dooel, Skopje, Severna Makedonija (ISO 9001:2015, ISO 20000-1:2018)
 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27701:2019)
 • Yunycom d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)
 • Koloseum Inženjering d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

 

Maj 2022.

U maju smo posetili čak 19 kompanija. Uglavnom se radilo o nadzornim proverama, a sertifikacione provere Sistema Menadžmenta su obavljene u 3 kompanije, na osnovu  kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao 3 sertifikata, i to: 

 

 • Centroprojekt d.o.o., Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Jusri d.o.o., Goražde, Bosna i Hercegovina (ISO 9001:2015)
 • Neocom a.d., Skopje, Severna Makedonija (ISO 14001:2015)

 

April 2022.

U aprilu smo bili baš vredni. Uspešno smo izvršili sertifikacione provere Sistema Menadžmenta u čak 6 firmi, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao ukupno 8 sertifikata, i to sledećim organizacijama: 

 

 • ACO građevinski elementi d.o.o., Krnješevci, Srbija (ISO 9001:2015)
 • VOLI trade d.o.o., Podgorica, Crna Gora (HACCP)
 • Infolink d.o.o., Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)
 • L.M. Metalmont d.o.o., Obrenovac, Srbija (ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Elikosoft Rade dooel, Skopje, Severna Makedonija (ISO 9001:2015)
 • Nextsense, Skopje, Severna Makedonija (ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019)

 

Mart 2022.

U martu mesecu smo uspešno izvršili sertifikacione provere Sistema Menadžmenta, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama: 

 

 • Printec Technology dooel, Skopje, Severna Makedonija (ISO 20000-1:2018)
 • Dipos d.o.o, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015)
 • Emka Bosnia d.o.o, Goražde, Bosna i Hercegovina (ISO/IEC 27001:2013)

 

Februar 2022.

Objavljena je nova verzija standarda ISO/IEC 27002:2022.

Već tokom marta se očekuje i nova verzija standarda ISO/IEC 27001; usklađivanje sa ISO/IEC 27002:2022 u pogledu kontrola datih u Aneksu A.

 

Februar 2022.

Objavljena je nova verzija HACCP-CAC/RCP 1-1969 (Rev 5-2020) sistema koja      donosi dosta novina u praksi, kako prilikom primene tako i tokom provere.

Naši ocenjivači i eksterni saradnici su prošli Tranzicioni kurs tako da potpuno spremno dočekujemo početak njegove primene.

 

Februar 2022.

U februaru mesecu smo uspešno izvršili sertifikacione provere Sistema Menadžmenta,    na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama: 

 

 • SWE-EXPORT d.o.o., Novo Goražde, Bosna i Hercegovina (ISO 9001:2015)
 • BELGRADE AIRPORT d.o.o, Beograd, Srbija (ISO/IEC 27001:2013)

 

Januar 2022.

U januaru mesecu, uspešno smo izvršili sertifikacione provere Sistema Menadžmenta, na osnovu kojih je DAS Certification Ltd iz Velike Britanije izdao sertifikate sledećim organizacijama: 

 

 • Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Srbija (ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013)
 • TeleGroup d.o.o. Beograd, Srbija (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)
 • Wetricom d.o.o. Beograd, Srbija (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018)

 

Novosti
Arhiva 2021
Arhiva 2020
Arhiva 2019
Arhiva 2018
Arhiva 2014
Arhiva 2013
Arhiva 2012
Arhiva 2011
Arhiva 2010
Arhiva 2009
Arhiva 2008
Arhiva 2007
Arhiva 2006
Arhiva 2005
Arhiva 2004
Arhiva 2003

➨Popunite aplikaciju na osnovu koje cemo Vam poslati ponudu usluge sertifikacije 

Kontaktirajte nas kako bi smo zajedno došli do najboljeg rešenja za Vas.